ForretningVirksomhed

Kerneforretning og iværksætteri

I dag er det afgørende element i den økonomiske aktivitet er god forretningsskik. Hvad betragtes som en værdi af en sådan bred begreb? Forretning grundlag af økonomien i første omgang indebærer eksistensen af visse kategorier af ressourcer, blandt hvilke en særlig rolle hører til de materielle, finansielle, arbejdskraft, og information kapaciteter.

Moderne Business System

Gennem brug af de ressourcer, der er anført ovenfor, er økonomiske enheder forsøger at organisere produktionen af varer (tjenesteydelser) for deres salg til andre økonomiske aktører (virksomheder, organisationer, enkeltpersoner, etc.) i form af profitmaksimering, men at minimere omkostningerne.

Det er vigtigt at bemærke, at ud over at opnå økonomiske fordele, bør tildeles og yderligere formål, der definerer de forretningsmæssige grundlæggende: sikkerhed tilrettelæggelsen af arbejdet, at udstedelse af aktier, udvikling af strategier sikre høj ydeevne ledelse og så videre.

moderne business-ordningen omfatter tre komponenter: økonomiske enheder, komponenter og integrativ kvalitet. Den første kategori omfatter virksomheder, virksomhedsejere, kredit- og forsikringsselskaber, børser, offentlige institutioner, samt investorer. Den anden gruppe består af følgende komponenter: produktion, handel og handelsmæssigt mægling. Og endelig, fundamentet af virksomheden, i overensstemmelse med systemanalyse, er udstyret med et stort antal ejendomme. Blandt dem er stor social og økonomisk suverænitet og konsensus blandt interesser forretningsforbindelse.

Entreprenørskab og dets juridiske former

Iværksætteri er tilfældet absolut overalt, hvor folk er involveret i fremstilling og salg af varer (tjenesteydelser) på egen hånd. Det betyder, at erhvervslivet bør defineres som en selvstændig, men det er meget risikabelt. Først og fremmest, det har til formål at opnå en fortjeneste fra salg af produkter, der bruger proprietære objekter, udføre en række operationer eller levering af tjenesteydelser af personer, der har bestået den statslige registrering på den foreskrevne måde.

Passende at overveje de organisatoriske og juridiske former for virksomhed ved eksemplet med et bestemt land. Russiske lov indeholder to kategorier af iværksætteraktivitet uden etablering af en juridisk enhed. Derudover er der syv slags organisationer til kommercielle formål, og syv ikke-kommercielle komplekser.

Grundlaget for virksomheden kun kan opbygges efter bestemmelsen af den juridiske form for aktivitet. Således er den juridiske enhed er ikke, i tilfælde af individuelle iværksættere og enkel partnerskab. Men den finder sted i dannelsen af kommercielle og non-profit organisationer. Den første mulighed giver en opdeling i tre kategorier: økonomiske partnerskaber og samfund (komplet eller kommanditselskab, og samfundets med begrænset eller frivillige karakter ansvar og aktieselskab), enhedsstat virksomheder og produktion kooperative.

Non-profit organisationer og de vigtigste aspekter af deres aktiviteter

Fundamentals of non-profit organisationer forretningsprocesser indebærer udelukkelse af sådanne aktivitetsmål som fortjeneste. Vigtigere er det, der ellers en procentdel af gennemførelsen af erhvervslivet ikke opdelt mellem forretningsenheder. Men den kommercielle organisation har ret til at foretage en sådan undtagelse i tilfælde af at det er nødvendigt for at nå målene for dets oprettelse ved henvisning til iværksætteri.

Beslutningen om at danne denne type organisation er accepteret af borgerne og juridiske personer, der handler som grundlæggere. Det skal bemærkes, at deres antal er ikke at være begrænset. Med hensyn til placeringen af den almennyttige facilitet, skal den overholde statens registrering, hvorefter produktet dannede en juridisk enhed.

Under registreringen en alvorlig rolle hører til de grundlæggende dokumenter, vedtægter, stiftelsesoverenskomst og ejerens beslutning, som nødvendigvis omfatte følgende oplysninger:

 • Navnet på den nonprofit organisation.
 • Fastlæggelse af arten af dens aktiviteter.
 • rettigheder og pligter emner udvikling.
 • Vilkårene for optagelsen og udvisning fra organisationen.
 • Kilder til ejendom af den komplekse og især dens brug.
 • Proceduren for justering af grundlæggende dokumenter.

Fundamentals af små virksomheder og funktionerne i sin organisation

Små virksomheder kan fungere som individuelle iværksættere, mikroorganizatsii eller små virksomheder, det gennemsnitlige antal på højst 15 ansatte. Det skal bemærkes, at påtænkt kommerciel uddannelse spiller en vigtig rolle i markedsøkonomien, som det fremgår af følgende faktorer:

 • Et stort antal af de relevante markedssegment i forhold til det totale antal emner af markedsøkonomien.
 • En væsentlig bidrag af små virksomheder til BNP.
 • Assist i dannelsen af landets budgetter på forskellige niveauer.
 • Reduktion i antallet af arbejdsløse gennem tilrettelæggelse af sin ansættelse i små virksomheder.
 • Levering af konkurrerende produkter på markedet.
 • Kerneforretning og sin undersøgelse som en vigtig del af den menneskelige udvikling.

Statens registrering af forretningsenheder

Den økonomiske aktivitet skal have ret til at foretage kun virksomheder registreret på den foreskrevne måde (stk. 1, art. 2 i den borgerlige lovbog). Denne legalisering har som sit hovedformål kontrollen over deres aktivitet. Statens tilmelding er nødvendig ikke blot omorganiseret driften af økonomiske enheder, men også justeringer i de stiftende dokumenter af aktive kommercielle og ikke-kommercielle enheder.

Det grundlæggende i din virksomhed kræver obligatorisk tilstedeværelse af de dokumenter, der beviser lovligheden af aktiviteter. Så når de juridiske enheder af kommercielle transaktioner uden registrering sker ulovlighed, der medfører alvorlig straf.

Den pågældende proces foregår på placeringen af økonomiske enheder ved at give dem passende dokumentation til registrering myndighed. Obligatoriske stiftere skal indsende følgende dokumenter:

 • Erklæring om bestemt mønster.
 • Kopier, der bekræfter beslutningen om at danne en juridisk enhed.
 • Stiftende dokumenter.
 • Dokumenterne om dannelsen af den lovpligtige fond.
 • Grundlæggende oplysninger om ejerne af ejendommen kompleks.
 • Et certifikat fra skattemyndighederne vedrørende forelæggelsen af erklæringen, som indeholder oplysninger om indkomst og ejendom.
 • Et dokument, der beviser, at den juridiske enhed har ret til at placere på det sted (som regel en garantierklæring).
 • Bevis for betaling til staten registrering.

Sanering og likvidation af økonomiske enheder

I den økonomiske praksis kendt til et betydeligt antal tilfælde af ophør af aktiviteten af forretningsenheder. En sådan situation opstår for en af følgende årsager: behovet for at reorganisere, pause eller likvidation af den juridiske enhed, for eksempel som følge af konkurs.

Ophør af aktivitet i den retlige enhed gennem reorganisering sker i overensstemmelse med den valgte af ejeren af forretningsmetode. De mest populære muligheder betragtes sammenlægning vist antal virksomheder i et sæt, en juridisk enhed tiltræder mere magtfulde med hensyn til effektivitet, adskillelsen af selskabet i flere komponenter, isoleret fra de andre organisationer, samt omdannelsen af en juridisk enhed (for eksempel ophør af aktiviteten af LLC og dannelsen af).

Likvidation er frivillig eller tvungen. I det første tilfælde, kunne gennemførelsen af operationen argumentere for, at visse grunde, herunder udløbet af aktiviteten af organisationen, opfyldelsen af de lovmæssige mål eller urimelighed af aktiviteter til omfanget af tidligere utilgængelig tildelte opgaver. De væsentligste årsager til tvungen likvidation er licenseret eller forbudt ved lov, relevansen af uregelmæssigheder i forbindelse med gennemførelsen af økonomiske transaktioner, konkurs af den juridiske enhed eller tabet af sin ejendom.

Grundlæggende om forretningsplan og mål for dens dannelse

En forretningsplan er en nøjagtig og tilgængelig beskrivelse af den foreslåede aktivitet. Således dette dokument er i stand til at styre forretningen helt, så det er sikkert at blive kaldt en væsentlig del af den strategiske planlægning, samt retningslinjer for gennemførelsen af og kontrollen med økonomiske operationer på at gøre bestemte ting.

Dette dokument, som grundlag for erhvervslivet, giver os mulighed for at studere målet om en juridisk enhed og dens begrundelse, og derefter bestemme de mest effektive metoder til at nå disse mål. Naturligvis er valget af disse metoder i overensstemmelse med vilkårene i at maksimere fortjenesten og minimere omkostningerne og opnå gode økonomiske resultater i løbet af erhvervslivet.

Forretningsplaner skal klassificeres i følgende typer:

 • Dokument afspejler investeringer (information til de potentielle investorer eller partnere).
 • Forretningsplan udvikling af organisationen i overensstemmelse med den kommende planperiode.
 • Et dokument viser dannelse af separate underafsnit enhed.
 • Forretningsplan, forfølger sit mål at opnå et lån fra en bank eller deltage i udbuddet.

Ledelsens rolle i forretningssystemet

Forvaltning af systemet med økonomiske aktiviteter er et væsentligt element, fordi det definerer de grundlæggende elementer i virksomhedsledelse. Denne kategori indeholder en rentabel enhed ved rationel tilrettelæggelse af processen med produktion og salg. Hertil kommer, at Management Service udfører mange andre opgaver, såsom dannelsen af en plan for at forbedre den tekniske og teknologiske basis af virksomheden.

Manager indeholder incitamenter organisering af medarbejdere gennem dannelsen af gunstige arbejdsvilkår og ændringer i betalingssystemet og træffe en beslutning om udskiftning organisation på højt kvalificeret arbejdskraft, hvis det er nødvendigt. Ledelsen fastsætter omfanget af den ansatte de rigtige ressourcer og, selvfølgelig, kilden til deres køb. Desuden udvikler effektive strategier for udvikling af produktion og salg, og også danner det præcise formål med den juridiske enhed.

Den rolle, markedsføring i forretningssystemet

En vigtig komponent indgår i de grundlæggende elementer i erhvervslivet er markedsføring. Denne service giver optimale produktion og afsætning for de vedvarende og ekspanderende salg af produkter.

Marketingfolk enhver organisation at løse en lang række problemer, Chief blandt hvilke er:

 • En detaljeret undersøgelse af markedet og dets respektive segmenter.
 • Analyse af dens betingelser og kapacitet.
 • Identificering funktioner i opførsel af modparter.
 • Dannelse af prognosen for yderligere udvikling af markedet og dets sammenligning med mulighederne i virksomheden på udgang.
 • markedsadgang strategi.
 • Indføre foranstaltninger til at øge efterspørgslen efter produkter og kompetent arbejde i markedsføringsplan.
 • Marketing forskning.
 • Kontrolaktiviteter ved deling personale.

Enterprise

Den succes for enhver organisation afhænger af effektiviteten af handelstransaktioner (samtykke fra to eller flere parter om levering af varer eller levering af tjenesteydelser i overensstemmelse med de betingelser og vilkår dokument).

Sæt med virksomhedsdrift opdelt i kerne transaktioner (køb og salg proces af varer, levering af tjenesteydelser, gennemførelse af videnskabelige og tekniske oplysninger, leje økonomiske enheder, og så videre) og hjælpeudstyr (kurtage begivenhed på overførsel af varer eller arbejder fra sælger til køber).

Barter transaktioner finder sted i kontanter undtagelse betingelser i udførelsen af processen i form af kontanter eller pengeløse. Det vil sige, at transaktionen sker på grundlag af en direkte byttehandel. Dette fænomen er typisk for markedet, kendetegnet ved underudvikling. Dog er de udviklede lande med markedsøkonomi tager den praksis byttehandel som et ekstra element i foranstaltninger til realisering af produktion (bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser).

Direkte type transaktioner er hensigtsmæssig i det tilfælde, hvor køberen arrangerer egen transport, opbevaring, forsikringsprodukter, og også tager sig af gennemførelsen af toldaktioner og bank bosættelser. Som du kan se, at processen er meget dyrt, så det er populært i samfundet er forholdsvis lille: køberen er meget mere bekvemt at benytte sig af formidlere.

business infrastruktur

Det grundlæggende i din virksomhed bør omfatte dette vigtige element i den infrastruktur, som er et sæt af virksomheder, der formidler interaktion af de endelige deltagere i økonomien, og de komplekse processer, hvor disse enheder spiller en central rolle. Det primære formål med den foreliggende element er at sikre den frie bevægelighed for materiale, arbejdskraft og informationsressourcer og kapital som en helhed.

Strukturen af denne komponent består af to typer af grupper af aktiviteter, der genererer henholdsvis to grupper af links. Vandret kommunikation indebærer gennemførelse af økonomiske enheder i økonomien i form af organisering af mægling i visse sektorer af markedet. Lodret tekst relationer kendetegner den økonomiske aktivitet i offentlige institutioner eller statsligt typen, hvis vigtigste opgave er at koordinere og styre samspillet mellem forretningsenheder.

Konkurrence som et vigtigt element i systemet

næsten irrelevant virksomheden markedet aktivitet uden hans deltagelse i konkurrencen. Konkurrencen fungerer som en effektiv mekanisme for konkurrence af markedsdeltagerne for retten til at søge det størst mulige antal kunder, såvel som muligheden for salg af varer (bygge- og anlægsarbejder, tjenester) på de mest gunstige vilkår. Det skal bemærkes, at denne praksis er det bedste incitament for kvalitet organisation og optimale produkter på markedet, fordi takket være konkurrencen finder sted bevidsthed om behovet for producenten i deres bestræbelser, og derfor er dens produkter bliver konkurrencedygtige, og virksomheden er fuldt indfriet.

Konkurrencen finder sted kun på et bestemt markedsordning, det modsatte af monopolistiske aktivitet af økonomiske enheder. Således kan det klassificeres afhængigt af markedet betingelse og konkurrencedygtige metoder. I det første tilfælde konkurrencen kan være perfekt, variabel og ufuldkommen. Den anden - prisen og ikke-pris.

udenlandske økonomiske aktivitet

Kerneforretningen er de forskellige elementer, som omfatter samarbejde enheder med økonomiske aktører i andre lande. dets vigtigste mål er: ændringen i mængden af eksport og import af varer og opefter, hvilket sikrer landets behov for en komfortabel drift af offentlige midler, samt en justering af priserne på niveauet eksport og import. Således, for at nå ovennævnte mål organisationen skal løse en række problemer, hvoraf den vigtigste er studiet af teori og praksis i den internationale handel, kendskab til de metoder til prisfastsættelse i andre lande, samt organisationen fuldt informeret om de teknikker til udenrigshandel operationer.

Således i begyndelsen af et frugtbart samarbejde med udenlandske økonomiske aktører enhed er nødvendig for at gennemføre en række tiltag:

 • Staten registrering i overensstemmelse med placeringen af virksomheden.
 • Registreringen af skattemyndighederne.
 • At få forseglingen og stempel af organisationen.
 • Registrering i registret over staten.

Som et resultat af de ovennævnte operationer, kan organisationen sikkert begynde samarbejdet med de økonomiske aktører i andre lande, hvor dets aktiviteter vil blive mere effektiv, og produkterne (bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser) vil vinde popularitet ikke kun på hjemmemarkedet, men også i udlandet.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 atomiyme.com. Theme powered by WordPress.